UX

UX je skratka z anglického User Experience. Niekedy sa používa aj UXD, čiže User Experience Design. V preklade to znamená Dizajn užívateľského zážitku. Je to súhrn vlastností produktu, alebo služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie sprostredkovali príjemné ovládanie a užívanie. V praxi to znamená, že napríklad webstránka má logické rozmiestnenie menu, tlačidiel, či optimalizovaný nákupný proces v elektronickom obchode.