Digitálna tlač

Digitálna tlač je realizovaná prostredníctvom tlačiarne, alebo tlačového systému napojeného na počítač alebo iné elektronické zariadenie. Tlačové podklady sú uložené v digitálnej podobe. Dáta musia byť navyše prenášané priamo na tlačový substrát. Na rozdiel od ofsetu, digitálna tlač nevyžaduje prípravu matríc, rastrov a iných pomôcok. Digitálna tlač je veľmi výhodná, keď chceme vytlačiť malý náklad. 

Atramentová Tlač (Inkjet) – trysky striekajú atrament na tlačový substrát.
Laserová tlač – laser definuje obrazec na valec-drum, zmenou elektrického náboja, na nabité oblasti sa následne nalepí toner, ten sa z valca prenesie na tlačový substrát a vypáli.