PPC

PPC je skratka z anglického Pay Per Click, čo znamená Platba Za Klik. Je to veľmi efektívna forma online reklamy, keď inzerent platí za reklamu až vo chvíli, keď niekto na jeho reklamu zareaguje kliknutím na ňu. Vďaka správnemu nastaveniu v reklamných systémoch sa takáto reklama vie zobrazovať na relevantných stránkach, kde sa nacházajú potencionálni zákazníci. MEdzi u nás najviac používané systémy patria Google AdWords, Facebook a eTarget.