Cieľová skupina

Ak nevieme, kto je naša cieľová skupina, je to ako keby sme triafali naslepo. Cieľovú skupinu si predstavte ako skupinu ľudí, ktorých má osloviť reklamná kampaň. Našu cieľovú skupinu môžu tvoriť naši súčasní, ale aj potencionálni zákazníci, jednotlivci alebo skupiny, ktorí sa nachádzqajú v niektorej fáze nákupného procesu. Bez zadefinovania cieľovej skupiny nie je možný ďalší postup pri budovaní stratégie reklamnej kampane.