HOAX

HOAX je podvodná správa, ktorá sa šíri najmä internetom pomocou emailov, či sociálnych sietí. Na šírení HOAXov majú z veľkej časti zásluhu práve ľudia, ktorí tento pojem nepoznajú a preposlaním takejto klamlivej správy majú pocit, že príjemcovi pomáhajú. Správy a ich dôveryhodnosť si treba vždy overovať a nepodieľať sa na šírení dezinformácií.