CTR (Miera prekliku)

CTR (Click Through Rate)
Ak potrebujete vedieť, ako často ľudia klikajú na vašu reklamu, tak to zistíte práve podľa miery prekliknutí, ktorú poznáme pod skratkou CTR. Vyjadruje podiel medzi zobrazenými reklamami a mierou ich prekliku a udáva sa v percentách. Napríklad, ak sa vaša reklama zobrazí 100 krát a z toho zaznamená 5 krát prekliknutie, výsledná hodnota CTR bude 5%. 

CTR (%) = počet preklikov / počet zobrazení * 100

V zásade platí, že čím vyššia je miera prekliku, tým úspešnejšia je reklamná kampaň.