CMS

CMS je skratka z anglického Content Management System, čiže systém na menežovanie obsahu. V našich končinách sa tomu často vraví aj redakčný systém. Slúži na správu obsahu webstránky, aby ste nemuseli pri každej malej zmene v obsahu kontaktovať programátora. Najznámejšie CMS je Wordpress, ale existuje aj mnoho ďalších z ktorých sú niektoré voľne dostupné a iné platené. Ak potrebujete webstránku, obráťte sa na nás a my vám poradíme a pomôžeme.