Microsite

Microsite je podporná webstránka, ktorá má za úlohu podporiť konkrétny produkt, alebo službu. Väčšinou (nie vždy) sa nachádza na inej doméne ako hlavná stránka a názov domény sa snaží byť čo najviac jasný a spojený s predmetom, či službou. Na danú stránku sa následne smeruje reklama.Výhodami takýchto stránok, je nízka cena za vytvorenie takejto stránky, umiestnenie len relevantných údajov a prehľadnosť. Využívajú sa ako na propagáciu produktov a služieb, prínosné sú pri organizovaní spotrebiteľských súťaží, či na zbieranie marketingových údajov ako email, a zbieranie informácii o spotrebiteľskom chovaní.