Cookie / Cookies

Cookie je v angličtine koláčik. V našej technickej, marketingovej terminológii sa však jedná o malý súbor dát, ktoré prídu do internetového prehliadača (Chrome, Edge, Explorer, Safari,...) spolu so stránkou a uložia sa v ňom. Tieto koláčiky väčšinou slúžia na odlíšenie používateľov a tým poskytnutie personalizovaných nastavení, ako je napríklad jazyk. Tiež pomáhajú majiteľom webstránok analyzovať správanie návštevníkov napríklad pomocou analytického nástroja Google Analytics.