SEO

SEO je pri tvorbe a správe webstránok slovo, ktoré sa používa naozaj veľa. Je to skratka z anglických slov Search Engine Optimization, čiže optimalizácia pre internetové vyhľadávače. V reči zrozumiteľnej, je to súbor techník, ktoré zabezpečia webstránke lepšie pozície vo vyhľadávaní.