ROI

ROI (Return Of Investment) znamená návratnosť investícií. Tento pojem sa považuje zajeden zo základných pojmov v obchode a marketingu. ROI sa bežne používa na výpočet ziskovosti získanej z investície a považuje sa za ukazovateľ výkonnosti. Údaj je vyjadrený v číslach, buď ako pomer, alebo ako percento, a je zvyčajne časovo ohraničenou metrikou.