CPA

CPA (Cost Per Action), v preklade Cena Za Akciu, je marketingový pojem, ktorý sa používa na vyjadrenie hodnoty získanej požadovanej akcie v podobe kliku, predaja, alebo potvrdenia (odberu newsletteru, registrácie na webstránke, poslanie žiadosti o kontakt, ...). Vypočítava sa ako podiel vynaložených finančných prostriedkov a počtu vykonaných akcií.