Persóna

Aby ste vedeli správne zvoliť reklamný predmet, alebo cieliť marketing, tak potrebujete vedieť, kto je váš zákazník. Na zjednodušenie sa preto používajú tzv. persóny, sú imaginárne a potrebujete si ich zadefinovať niekoľko, aby ste pochopili chovanie rôznych skupín zákazníkov. Pomocou persón sa ľahšie predstavuje, komu chceme daný výrobok, alebo službu predať. Na rozdiel od cieľovej skupiny, je persóna oveľa detailnejšia.