Kód 404

Určite ste sa s tým už stretli. Kód 404 označuje chybu, keď sa na danom serveri nenachádza Vami zvolená stránka. Príčin môže byť niekoľko. Mohli ste spraviť chybu v adrese, alebo daná stránka prestala existovať. Ak sa to deje na Vašej webstránke, tak sa s tým dá pomôcť. Zle zapísané stránky vieme presmerovať na funkčné, prípadne na kreatívne pojaté štyristoštvorky. To isté platí aj o presmerovaní už nefunkčných stránok. To sa robí napríklad pri zrušení produktu a presmerovaním užívateľa na jeho náhradu.