CPT

Skratka CPT pochádza z anglickýchh slov Cost Per Thousand, v preklade náklady za tisíc. Zjednodušene teda ide o vynaložené náklady na tisíc merných jednotiek, napríklad náklady na 1000 vytlačených nálepiek. V online marketingu to ale môže znamenať aj náklad na 1000 zobrazení reklám, alebo na tisíc kliknutí na reklamu.