Obsahová sieť

Pri reklamách cez Google AdWords sa stretávame s dvoma hlavnými typmi cielení kampaní. Jednou z nich je cielenie na obsahovú sieť.
Cielením na obsahovú sieť zabezpečím, že sa budú moje reklamy zobrazovať na stránkach, kde vie google takéto reklamy zobrazovať. Tento druh reklamy sa využíva na cielenie reklamy podľa rôznych záujmov. Zjednodušene, ak predávam krmivo pre mačky, budem chcieť, aby sa moja reklama zobrazovala na weboch, ktoré sa venujú starostlivosti o mačky, ak predávam autá, tak budem svoju reklamu cieliť na stránky s automobilovou tematikou.

(*pozri aj Vyhľadávacia sieť)