KPI (Key Performance Indicators)

Vďaka tento skratke, vieme jednoducho zistiť celkovú výkonnosť podniku v pomere k cieľu, či k faktoru úspechu. Vhodne zvolené vstupné údaje konkrétnych procesov umožní dostatočne presne monitorovať výkonnosť ako celého podniku, tak aj konkrétneho procesu. Niektoré podniky dokonca viažu hodnotu KPI s výškou odmien zamestnancov.