ROAS

Skratka ROAS pochádza z anglického Return on Advertising Spend, čiže návratnosť investície do reklamy. Touto metrikou sa meria efektivita jednotlivých reklamných kampaní, čiže koľko eúr som získal na jedno vynaložené euro na reklamu.