Pardamono4Fibers

Pardamono4Fibers logo

Spoločnosť Nano4firbes sa zaujíma o výrobou a výskumom nanotechnológií. Tie zároveň vyrábajú a predávajú v vo viacerých krajinách. Už viac ako 10 rokov sa venujú nanovláknam a ako jedna z mála spoločností sa venujú spôsobe výroby odstreďovania anorganických nanovlákien. Vo svojej ponuke majú niekoľko značiek, jednou z nich je aj Pardamono4Fibers. Na trh prinášajú viacero druhov certifikovaných respirátorov ale aj predaj nanovlákien ako takých. Spoločnosť sídli v Českej republike.