V akých súboroch mám dodať logo ?

Logo v krivkách môžete poslať bud vo východiskových súboroch ai. (skratka Adobbe illustrator), psd. (skratka pre Photoshop), crd. (Corel driver), eps. alebo pdf. Pozor niektoré logá síce sú v súbore pdf., ale nie sú v krivkách, je to len preuložený jpg. alebo png. obrázok.

Súbory v jpg. alebo png. – v týchto sú najčastejšie uložené fotografie alebo obrázky. >