Podmienky získania akcií alebo zliav v prebiehajúcich kampaniach

Informácie na tejto stránke vymedzujú poskytovanie akcii a zliav pre klientov. 

  1. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu alebo upresnenie akcie, zľavy, ak nieje táto špecifikovaná bližšie v kampani, alebo newsletri. 
  2. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na časové ohraničenie akcie alebo kampani. 
  3. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu v prípade ak niesu dodržané podmienky získania zľavy.
  4. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo neposkytovať akcie ani zľavy reklamným agentúram v prebiehajúcich kampaniach.