Trvanlivosť potlače

Faktory, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť potlače

  1. Správny výber potlače
    Výber potlače je úloha obchodníka, ktorý Vám poradí a zváži všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na výdrž. Viac o výbere vhodnej potlače tu.

  2. Správne umiestnenie potlače
    Umiestnenie potlače je vhodné konzultovať s obchodníkom. Platí hlavne v prípade umiestnenia  potlače na miesta s výskytom častého trenia.

  3. Frekvencia používania predmetu
    Použitie predmetu je vhodné konzultovať s obchodníkom. V prípade nesprávneho umiestnenia potlače môže dôjsť pri jeho používaní k poškodeniu potlače. Na mechanické opotrebenie potlače sa preto záruka nevzťahuje.