DreamRoots

DreamRoots logo

Výrobca reklamných a spoločenských materiálov, doplnkov a odevov. Na poľskom a zahraničnom trhu pôsobia už takmer 10 rokov. Táto spoločnosť ponúka pomoc od koncepcie, cez dizajn, až po výrobu pričom zaisťujú vysokú kvalitu v každej fáze tohto procesu. Vďaka technickému vybaveniu – nákladnému technickému parku dokážu vyrobiť aj veľmi neštandardné požiadavky svojich klientov.