Dennys London

Dennys London logo

Dennys London patrí pod koncern Dennys Brands, ktorého začiatky siahajú ešte do 18. storočia do rodiny Dennyovcov a je úzko späté s historickým obchodom na Old Comprton Street v Londýne, kde táto spoločnosť započala svoje fungovanie. Koncom 90. rokov sa im podarilo expandovať po celom svete, kde majú k dnešnému dňu 50 distribučných stredísk a ich zákazníci sú hlavne v hotelovom a reštauračnom sektore. Značka Dennys London ponúka široký výber oblečenia, vrátane viac ako 80 druhov záster, kuchárskych blúzok, nohavíc, pokrývok hlavy a doplnkov do kuchyne i služieb. V ponuke majú tiež perfektný sortiment pre krásu a kúpeľníctvo vrátane žiarivých, farebných tuník a jednoduchých čiernych nohavíc. Odevy sú vhodné pre všetky cenové kategórie. Pod Dennys London patria ďalej značky Comfort Grip, AFD, Le Chef, Joseph Alan, Soho Knives, London Tailors, Bernes Street.