Daňové výdavky na reklamné predmety

Zverejnený

Určite ste sa už asi 100x pýtali svojej účtovníčky, či si môžete dať ono, hento a tamto do nákladov. Reklamné predmety? Áno. No má to svoje pravidlá a teraz vám prezradíme aké.

Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka iba v prípade, že sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka

Čo sa považuje za reklamné predmety:

  • perá, USB kľúče, dáždniky, oblečenie, tašky, poháre, prívesky, sladkosti, nápoje, kalendáre a takto by som mohla pokračovať ešte dlho. Proste akýkoľvek predmet, ktorý nesie vaše logo alebo nejak prezentuje vašu firmu.
  • tabakové výrobky, iba ake je u daňovníka hlavným predmetom činnosti výroba tabakových výrobkov,
  • víno, okrem daňovníka, u ktorého je výroba vína hlavným predmetom činnosti, tu sa považuje poskytnutie vína z vlastnej produkcie ako reklamného predmetu za daňový výdavok v neobmedzenej výške,
  • ostatné alkoholické nápoje z vlastnej produkcie (okrem vína), ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Čo sa nepovažuje za reklamné predmety a nemôžete si ich dať do nákladov:

  • darčekové reklamné poukážky;
  • tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti;
  • alkoholické nápoje, okrem daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Fyzická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je výroba akýchkoľvek alkoholických nápojov (vrátane vína), môže uplatniť do daňových výdavkov ako reklamný predmet víno, ktoré obstaral od iných osôb v hodnote do 17 eur za jeden predmet, len do výšky 5 % zo základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Fyzická osoba, u ktorej nie je výroba vína hlavným predmetom činnosti, a ktorá zaúčtuje (zaeviduje) do daňových výdavkov sumu výdavkov na víno ako na reklamné predmety presahujúcu 5 % z vykázaného základu dane, upraví základ dane v daňovom priznaní k dani z príjmov prostredníctvom položky zvyšujúcej základ dane (znižujúcej stratu).,

Základom dane (čiastkovým základom dane) sa rozumie základ dane zistený podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov ešte pred jeho úpravou o pripočítateľnú položku, ak mal daňovník uplatnené viac ako 5 % zo základu dane na víno ako reklamný predmet (§ 21 ods. 1 písm. h)

Mať reklamné predmety vo svojej firme pre zákazníkov alebo partnerov je dobrým marketingovým ťahom. Prelistujte sa ponukou reklamných predmetov v našom e-shope alebo neváhajte stiahnuť si elektronické katalógy. Aj  naši obchodníci vám určite poradia, ktoré predmety sú pre vás najvhodnejšie.

Informácie k tomuto článku boli čerpané priamo z Finančnej správy Slovenskej republiky.

Autor článku:

Dana Chrenová (Kocsisová)

Online marketing

Danka okrem toho, že je naše firemné slniečko, je aj blogerka a na svojom blogu uverejňuje okrem cestovania aj chutné recepty a typy na skvelé prírodné produkty. Zo sociálnych sieti má najradšej Instagram.

Vytvoriť rýchly dopyt