Sieťotlač

Zverejnený

Sieťotlač je grafická technika tlače s priamou potlačou cez sieť (sito). Realizuje sa ako rozmnožovacia technika, založená na pretláčaní farby cez otvory, vytvorené v site.

História sieťotlače siaha do Číny, z ktorej bola v roku 1929 prinesená do USA a vyvinutá ďalej. Do Európy sa dostala po druhej svetovej vojne. Jej použitie bolo najprv v priemyselnej grafike. Neskôr túto techniku preslávili pop aktový umelci ako napríklad Andy Warhol.

Ako funguje sieťotlač

Prvým krokom je vytvorenie grafického návrhu. Grafický návrh je potrebné vytvárať  vo vektoroch.

Druhy krokom je vytvorenie filmu, kedy sa vektorová grafika prevedie do 100% čiernej a vytvorí sa pozitívny film. Film je priesvitná fólia, ktorá sa neskôr použije pri nasvecovaní sita.

Tretím krokom je príprava sita. Na sito sa po jeho celej ploche natiahne špeciálna emulzia. Na takto pripravené sito sa umiestni film s grafikou. Sito sa nasvieti špeciálnymi lampami a po nasvietení sa vloží do vaničky, kde sa odstráni všetka emulzia. Tam, kde bol umiestnený film, ostane sito priechodne. Ostatne miesta na site sú zaplnené. Takto pripravené sito sa ešte vysuší.

Štvrtým krokom je použitie sita. Sito sa umiestni na rotačné zariadenie. Rotačné zariadenie je stroj kde je možné umiestniť viac sít naraz do kruhu. Táto konštrukcia umožňuje umiestniť 6 rôznych sít, kde na každom z nich môže byť časť grafického motívu v inej farbe.  Táto forma tlače sa volá aj ako rotačná sieťotlač.

Posledným piatim krokom je tlač na materiál z použitím rotačného stroja. Farba sa naleje po celej šírke sita. Pod sito sa umiestni napríklad tričko. Sito sa pritlačí na materiál a stierkou sa pretlačí cez sito farba.  Farba sa počas tlače na site dolieva a výtlačky sa nechávajú voľne vyschnúť.

Ak tlačíme na rotačnom stroji všetky farby jedna za druhou sú nanášané postupným otáčaním a prikladaním sita na materiál. Presné nastavenie stroja umožňuje, že sa grafika postupne vyskladá s presnosťou na milimetre. Medzi otočením je vždy sušenie.

 

Celý postup výroby

 

Výhody sieťotlače

  • Dlhodobá trvácnosť farby.
  • Výrazne a dlhotrvajúce farby.
  • Možnosť tlačiť špeciálnymi farbami ako 3d farby, flourescentné farby, UV farby, reliefné farby.
  • Možnosť potlačiť kožu, textil aj iné materiály.
  • Možnosť potlačiť rôzne hrúbky materiálov.

Nevýhody sieťotlače

  • Náročná predtlačová príprava, ktorá sa pri menších počtoch nevyplatí robiť.
  • Nie je vhodná na bitmapovú grafiku alebo fotografie.

 

Ukážka priebehu sieťotlače loga.  Aplikácia farby cez sito na materiál.

 

V sekcii referencie na našom webe nájdete zrealizované práce sieťotlačou.

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Sieťotlač dáždnika

Jaroslav Ichnacak

Obchodný manažér

Jaro je energický a veľmi pracovitý človek s veľkým srdcom. Svoj obchodnícky potenciál a dlhoročné skúsenosti z call centra využíva v našom tíme od roku 2017. Popri práci sa venuje herectvu a svoju schopnosť získať si ľudí oceňujú mnohí klienti. Vie sa dohovoriť anglicky a poľsky.