Sublimácia

Sublimácia je proces výroby potlače, v ktorom sa využíva teplo a tlak sublimačného lisu. Samotná aplikácia potlače začína vytlačením návrhu na špeciálny prenosový papier. Takto potlačený papier sa priloží na materiál, ktorý sa má potlačiť. Pod tlakom a teplom v lise sa farba z prenosového papiera mení na plyn. Vysoká teplota otvára póry polyméru a umožňuje farbám z prenosového papiera do nich vstúpiť.  Po poklese teploty sa póry zatvoria a plyn opäť stuhne na farbu. Preto je možné aplikovať sublimáciu len na materiály ako polyester. Sublimácia sa nemôže aplikovať na materiály zo 100 % bavlny. Prírodné vlákna totiž nemajú žiadne póry na otvorenie.

Využitie sublimácie

Sublimácia sa najviac využíva na potlač predmetov ako šálky, hrnčeky, tričká, obaly, mobilné kryty, karty.  Vďaka prispôsobiteľnosti papiera je možné potlačiť aj zaoblené plochy predmetov.

Ukážky realizovaných predmetov potlačených pomocou sublimácie: