ZUS Exnarova

O klientovi

Základná umelecká škola Exnarová v Bratislave je školou, ktorá ponúka žiakom mnoho umelecké odbory.  V nich môžu získať nové vedomosti a začať rozvíjať svoj talent. Škola ponúka odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Bola založená v roku 1973.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Základnú umeleckú školu Exnarová

Hrnček s tampónovou potlačou

Hrnček s tampónovou potlačou