ŽSR

O klientovi

Železnice Slovenskej republiky vznikli nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky z 30. septembra 1993. Na území Slovenskej republiky spravujú železničnú infraštruktúru vo vlastníctve štátu a zároveň zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom štátnej dopravnej politiky a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre ŽSR

USB kľúč s tampónovou potlačou

USB kľúč s tampónovou potlačou

Šnúrka na krk s potlačou - vytkávané etikety

Šnúrka na krk s potlačou - vytkávané etikety

Plastové jojo s tampónovou potlačou

Plastové jojo s tampónovou potlačou

Poznámkový blok - Sieťotlač

Poznámkový blok - Sieťotlač