ZŠ - Alexandra Dubčeka

O klientovi

ZŠ Alexandra Dubčeka sa intenzívne podieľa v rozvíjaní komunikačných a personálnych schopností u žiakov, tvorivo a kriticky rieši problémy, pracuje s informačnými technológiami, formuje občiansku spoločnosť. Venuje pozornosť skvalitňovaniu výučby cudzích jazykov, využíva nové progresívne metódy, výukové programy, výučbe informatiky, didaktickú techniku a iné pomôcky. Spolupracuje s MFF UK, PdF UK a PaSA pri realizácii praxe študentov týchto škôl.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre ZŠ - Alexandra Dubčeka

Plastové pero s tampónovou potlačou

Plastové pero s tampónovou potlačou

Prívesok, kľúčenka s tampónovou potlačou

Prívesok, kľúčenka s tampónovou potlačou