Verlag Dashõfer

O klientovi

Verlag Dashõfer je odborné vydavateľstvo, ktoré sa orientuje na poskytovanie odborných informácií, vydáva videosemináre, odborné knihy, online publikácie, časopisy, softvéry, certifikované semináre a konferencie. Okrem toho organizujú odborné konferencie. Samotná spoločnosť bola založená v roku 1989 v Nemecku. Na Slovensku pôsobí od roku 1997 a svoje pobočky má v ďalších 8 európskych krajinách.