Tvoj Buddy

O klientovi

Tvoj Buddy je program, ktorý poskytuje podporu deťom, ktoré žiaľ nemôžu vyrastať vo svojich rodinách, v ktorých sa narodili. Ako rastú je nutné vynaložiť viac finančných prostriedkov na ich začlenenie do spoločnosti a starostlivosť. Tvoj Buddy dopĺňa štátny systém a pomáha deťom začleniť s do skutočného života. Vybraní dobrovoľníci trávia čas s deťmi, pomáhajú im, usmerňujú ich a sú tu pre nich vždy keď to potrebujú.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Tvoj Buddy

Hrnček s potlačou - výpal

Hrnček s potlačou - výpal