SÚC TTSK

O klientovi

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla dňom 1. 1. 2004 ako rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja zlúčením troch bývalých vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava (Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica). Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre SÚC TTSK

Poznámkový blok s tampónovou potlačou

Poznámkový blok s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou

Kovové pero s tampónovou potlačou