STA Tour

O klientovi

STA TOUR je celoslovenský edukačno-športový projekt s regionálnou pôsobnosťou, organizovaný Slovenskou Triatlonovou Akadémiou. Projekt sa zameriava na podporu športových aktivít, šírenia myšlienky fair play a potierania extrémizmu medzi triatlonovými pretekármi a fanúšikmi. Priami účastníkmi série sú deti od 5 rokov až po najstaršiu vekovú kategóriu pretekárov - veteráni 65+. Súčasťou túry je aj “akademická športová liga”, ktorá má započať implementáciu športu triatlon do všetkých úrovni vzdelávacích inštitúcii. Projekt ponúka šport - triatlon ako nástroj aktívneho trávenia voľného času, ale aj prevencie voči virtuálnej realite spojenej so sociálno-patologickými javmi číhajúcimi v živote a to nielen na deti a mládež. Triatlonové podujatia ponúkajú šport pre širokú verejnosť bez rozdielu sociálneho, relígiozného alebo etnického pôvodu, či ekonomického zabezpečenia.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre STA Tour

Vak s potlačou - transfér

Vak s potlačou - transfér