SOZA

O klientovi

Vznik SOZA  sa datuje od roku 1922, kedy vznikla  slovenská filiálka českého Ochranného sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebných děl, z ktorého sa vyčlenil v roku 1939 a fungoval pod názvom Slovenský autorský zväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s r.o. (SAS). Členmi SAS sa stalo 34 skladateľov a textárov, medzi nimi: Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík. Po období, v ktorom pôsobila  SOZA  ako organizácia, spadajúca pod  rezort kultúry,  prebehla  v roku 1992 transformácia  na nezávislé občianske združenie. SOZA si postupne sformovala novú štruktúru i technologickú základňu umožňujúcu moderné a zároveň účinné kolektívne spravovanie autorských práv.  

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre SOZA

Fľaša a obal s potlačou - transfér

Fľaša a obal s potlačou - transfér

Cukríky v kovovom obale s potlačou - UV potlač

Cukríky v kovovom obale s potlačou - UV potlač