Sodexho

O klientovi

Sodexho je francúzska spoločnosť, ktorá poskytuje stravovacie služby a správu zariadení. Bola založená v roku 1966 v Marseilles. Podarilo sa im uspieť vo viacerých krajinách a v Amerike. Ich servis nájdeme v predškolských zariadeniach, školách, jedálňach výrobných závodov ale aj vo väzniciach.