Slovenský krasokorčuliarsky zväz

O klientovi

Slovenský krasokorčuliarsky zväz (ďalej len „SKrZ“) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach (ďalej len „Športové odvetvia“) krasokorčuliarskeho športu.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Slovenský krasokorčuliarsky zväz

Šnúrka na krk s potlačou - sublimácia

Šnúrka na krk s potlačou - sublimácia