Slovenská elektrizačná prenosová sústava

O klientovi

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia. Ako rešpektovaný subjekt na trhu s elektrinou sa aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi podieľa na rozvoji európskeho trhu s elektrinou a poskytuje kvalitné služby zákazníkom. Zároveň garantuje transparentný a nediskriminačný prístup k sústave. Spoločnosť ctí princípy spoločensky zodpovedného podnikania, dbá o zhodnocovanie aktív a vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre SEPS

Šiltovka s potlačou - transfér

Šiltovka s potlačou - transfér

Šnúrka na krk s potlačou - sublimácia

Šnúrka na krk s potlačou - sublimácia

Šnúrka na krk - Sublimácia

Šnúrka na krk - Sublimácia

Klobúk s potlačou - Digitálny transfér

Klobúk s potlačou - Digitálny transfér

Predmety na mieru - reklamný nápoj

Predmety na mieru - reklamný nápoj