Semecs

O klientovi

Semecs sa plne zameriava na montáž PCB v priemyselnom meradle. Našimi klientmi sú všetky výrobné spoločnosti, ktoré sú aktívne predovšetkým na automobilovom, medicínskom a priemyselnom trhu.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Martinus

Hodiny s tampónovou potlačou

Hodiny s tampónovou potlačou