Obec Visolaje

O klientovi

Visolaje - obec ležiaca v podolí Ilavskej kotliny, v severnej časti Trenčianskeho kraja v okrese Púchov. Susedí s obcami Beluša, Slopná, Dolný Lieskov, Horný Lieskov a Sverepec. Je jednou z najstarších obcí nielen okresu, ale i kraja. V časti chotára Zákľuky-Rakovec  objavili archeológovia pozostatky poľnohospodárskej osady z mladšej doby bronzovej,  datované približne do obdobia 1000-1200 rokov pred n. l. Staroslovanské mohyly z 9.a 10. storočia nášho letopočtu sa v hojnom počte nachádzajú v časti chotára Krahulec,Cesciny a Petrova hora.Kamenný sekeromlat z obdobia neolitu(3000rokov pred n.l.) a kamenná sekera z obdobia eneolitu(2500-2300 rokov pred n.l.) sa našli v časti chotára Pačkovec a Cesciny.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Obec Visolaje

Drevené jojo s tampónovou potlačou

Drevené jojo s tampónovou potlačou