Mas Hornohrad

O klientovi

Občianske združenie MAS Hornohrad vzniklo na základe myšlienky zbližovať občanov, Našim cieľom je združovať všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu. Naše občianske združenie sme si pomenovali názvom Miestna akčná skupina (MAS), nakoľko od jeho založenia (január 2008) fungujeme ako partnerstvo a pracujeme na princípoch prístupu Leader. Pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti  okresu Poltár vrátane mesta Poltár. Naše združenie je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí: Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Ozdín, Hradište, České Brezovo, Mládzovo, Kalinovo, Breznička. Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Mas Hornohrad

Termohrnček s tampónovou potlačou

Termohrnček s tampónovou potlačou

Tričko s potlačou - sieťotlač

Tričko s potlačou - sieťotlač