Liptovské múzeum

O klientovi

Liptovské múzeum v Ružomberku je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Má vlastivedný charakter a jeho výskumnú a zbernú oblasť tvorí územie celého Liptova, kde má svoje pracoviská a expozície. Prioritnou úlohou múzea je starostlivosť o zbierkový fond, ktorý tvorí vyše 190 000 zbierkových predmetov. V súčasnosti sa do popredia dostáva aj vytváranie novej strategickej, marketingovej a propagačnej línie, za účelom prezentácie a propagácie hodnôt kultúrneho dedičstva.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Liptovské múzeum

Note-in s potlačou - sieťotlač

Note-in s potlačou - sieťotlač