KG BAU

O klientovi

Firma KG-bau bola založená v roku 2007 v Nitre. Na začiatku sa orientovala spoločnosť na konštruovanie oceľových konštrukcií a technologických kontajnerov. Postupne rozšírila svoju činnosť o výrobu jednoduchých oceľových konštrukcií a kontajnerov. Dnes firma ponúka komplexné služby od projektového návrhu, výroby, osadenia a spustenia technológie až po montáž a dodávku na miesto určenia klientom. Medzi zákazníkov firmy KG-bau patria nemecky hovoriaci klienti, poväčšinou z Nemecka, Rakúska, ale aj z Holandska, Dánska, Belgicka a pod. Ročne sa vyhotoví okolo 200 kontajnerov. Prednosťou firmy je okrem odborného prístupu v cudzom jazyku (DE, AJ) aj spoľahlivosť pri dodržiavaní dodacích termínov a zaujímavé platobné podmienky.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre KG BAU

Bambusové pero s potlačou - UV tlač

Bambusové pero s potlačou - UV tlač