Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

O klientovi

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje a napomáha fungovaniu veci, ktoré sú spojené s výkonom aktuálneho prezidenta/tky. Bola zriadená v roku 1992. Okrem toho plní aj organizačné, odborné a materiálno-technické úlohy, ktoré vychádzajú zo zákonov a z iných právnych predpisov.