Greenway

O klientovi

Greenway spoločnosť vznikla v roku 2011 na Slovensku. Snažia sa prispieť k tomu, aby bolo Slovensko čoraz viac zelenšie aj z pohľadu využívania elektromobilov. Budujú infraštruktúru nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Pri tejto činnosti komunikujú s kompetentnými úradmi, organizáciami a vládnym inštitúciami, ktoré im pomáhajú budovať tento typ infraštruktúry.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Greenway

Cukríky v plastovom obale s potlačou - tampoprint

Cukríky v plastovom obale s potlačou - tampoprint