Fulbright

O klientovi

Fulbrightov program, vrátane Fulbright-Haysovho programu, je jedným z niekoľkých programov kultúrnej výmeny v Spojených štátoch s cieľom zlepšiť medzikultúrne vzťahy, kultúrnu diplomaciu a medzikultúrnu kompetenciu medzi obyvateľmi Spojených štátov a iných krajín prostredníctvom výmeny osôb, vedomostí a zručností.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Fulbright

Adaptér s potlačou - tampoprint

Adaptér s potlačou - tampoprint