FEI STU

O klientovi

Od roku 1993 má fakulta zavedený nový univerzitný systém štúdia, koncipovaný v zmysle európskych trendov vývoja vysokoškolského vzdelávania. Je to trojstupňový systém štúdia, plne kompatibilný so závermi Bolonskej deklarácie, ako aj s ďalšími relevantnými medzinárodnými dokumentmi.

Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.

Poslanie fakulty v oblasti pregraduálneho vzdelávania spočíva v príprave univerzálne profilovaných a flexibilných absolventov študijných odborov bakalárskeho štúdia s dostatočnou teoretickou i praktickou úrovňou vedomostí a zručností, teda vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú spoločenskú prax.

Úlohou v oblasti vzdelávania v druhom cykle, t. j. v inžinierskom a doktorandskom štúdiu, je univerzitná príprava špičkových odborníkov na vedúce posty v podnikoch a inštitúciách a odborníkov na vývoj a výskum. Táto sa realizuje zapájaním študentov do projektov vedeckého výskumu pod vedením svojich učiteľov. Vedecký výskum a vývoj, ako fundament tvorivosti, je preto základným pilierom kvalitnej pedagogickej činnosti a pestuje sa s najväčšou pozornosťou.

Poslaním v oblasti vedy a výskumu je poskytovanie prostredia na slobodné vedecké bádanie a tvorivý výskum svojim učiteľom, výskumníkom a študentom v záujme využitia celého intelektuálneho potenciálu s maximálnym multiplikatívnym účinkom šírenia výsledkov výskumu cez pedagogickú činnosť. Ako fakulta technického zamerania, vedomá si istej spoluzodpovednosti za rozvoj hospodárstva na Slovensku, aktívne vstupuje aj do prenosu výsledkov vedy do praxe.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre FEI STU

Fľaša s potlačou - sieťotlač

Fľaša s potlačou - sieťotlač

Hrnček s tampónovou potlačou

Hrnček s tampónovou potlačou

Fľaša s potlačou - gravírovanie

Fľaša s potlačou - gravírovanie

Kovové pero s potlačou - gravírovanie

Kovové pero s potlačou - gravírovanie

Menovka s tampónovou potlačou

Menovka s tampónovou potlačou

Poznámkový blok s tampónovou potlačou

Poznámkový blok s tampónovou potlačou

Hrnček s potlačou - gravírovanie

Hrnček s potlačou - gravírovanie

USB kľúč s tampónovou potlačou

USB kľúč s tampónovou potlačou

Reflexný pásik na ruku s tampónovou potlačou

Reflexný pásik na ruku s tampónovou potlačou

USB kľúč s tampónovou potlačou

USB kľúč s tampónovou potlačou

Šatka s plnofarebnou potlačou - sublimácia

Šatka s plnofarebnou potlačou - sublimácia

Powerbanka s potlačou - UV potlač a gravírovanie

Powerbanka s potlačou - UV potlač a gravírovanie

Magnetka - výroba na mieru

Magnetka - výroba na mieru

Čelovka s tampónovou potlačou

Čelovka s tampónovou potlačou

Nekonečná ceruzka s tampónovou potlačou

Nekonečná ceruzka s tampónovou potlačou

Multifunkčné náradie s potlačou - gravírovanie

Multifunkčné náradie s potlačou - gravírovanie

Otvárač s potlačou - UV potlač

Otvárač s potlačou - UV potlač

Šatka na krk - Sublimácia

Šatka na krk - Sublimácia

Poznámkový blok - Sieťotlač

Poznámkový blok - Sieťotlač