eTwinning

O klientovi

Program pre partnerstvo škôl, ktoré predstavujú komunitu európskych škôl. Táto platforma ponúka pre zamestnancov vo vzdelávaní (riaditeľ školy, učiteľ, knihovník) možnosť komunikovať, spolupracovať, rozvíjať projekty, jednoducho zdieľať skúsenosti s ostatnými zapojenými. Táto aktivita je financovaná z Európskeho programu pre odbornú prípravu, vzdelávanie, mládež a šport Erasmus+

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre eTwinning

USB kľúč s potlačou - gravír

USB kľúč s potlačou - gravír