Dobrý Anjel

O klientovi

Nezisková organizácia Dobrý anjel bola založená v roku 2006. Jej poslaním je v pravidelných mesačných finančných príspevkoch pomáhať rodinám s deťmi, kde jeden z jej členov trpí rakovinou alebo inou chorobou. A kvôli nej sú vo finančnej tiesni. Počas úspešných rokov dorástla do rozmeru, kedy je táto organizácia podporovaná veľkými korporátmi, značkami ale hlavne bežnými občanmi, ktorí jej posielajú príspevky.