Centrum voľného času v Starej Ľubovni

O klientovi

Centrum voľného času v Starej Ľubovni vzniklo v roku 1997 prechodom úloh a povinností z Domu detí a mládeže. Cieľom zariadenia je aktívne pôsobenie na deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít. Organizujeme pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom krúžkov, klubov a otvorených klubov. V súčasnosti máme vytvorených 36 záujmových útvarov, ktoré pracujú pod vedením interných a externých pracovníkov zariadenia. Ďalej zabezpečujeme príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží, olympiád a prehliadok záujmovej činnosti. Počas prázdnin zabezpečujeme prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie , výlety, sústredenia pre účastníkov našich pravidelných aktivít a širokú verejnosť.

Reklamné predmety

Všetky realizované reklamné predmety pre Centrum voľného času v Starej Ľubovni

Batoh s potlačou - transfér

Batoh s potlačou - transfér